Coaching voor mensen met NAH

Individuele coaching specifiek voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Mensen die te maken hebben met een niet-aangeboren hersenletsel hebben veel meegemaakt. Er is het moment van het hersenletsel, en vervolgens is er de strijd om weer zoveel mogelijk zelf te kunnen doen.
Pas in een latere fase besef je hoe het vroeger was en wat er nu allemaal veranderd is. Sommige, en soms ook veel, dingen die vroeger vanzelfsprekend waren kunnen nu niet meer.

indivcoachingNAHHet gebeurt vaak dat mensen met een niet-aangeboren hersenletsel vooral zien wat er allemaal niet meer kan. Er kan veel verdriet zijn, of boosheid, angst. Het is belangrijk dat de emoties die er zijn, het licht mogen zien. Dat ze er mogen zijn! Soms is het een bevrijding te mogen uitbeelden en uitspreken wat er zwaar voelt. En soms ontstaat er ruimte om te ervaren wat er nog wèl kan, en waar kwaliteiten of mogelijkheden liggen. Maar ontdekken dat je verhaal er mag zijn, dat is een cadeautje.

Bij Sprekende Beelden wordt er gewerkt met creatieve uitingsvormen. Het kan zijn dat er gewerkt wordt met verf, met klei, met de stem, met muziek, met houdingen of bewegingen. Maar net wat op dat moment goed voelt.

Door creatief te werken kan er, al “spelende” met vormen, verkend worden wat er leeft en mogen gevoelens het licht zien. Soms ontstaan er mogelijkheden om er met nieuwe ogen naar te kijken. Gedachten en gevoelens krijgen een zichtbare vorm, komen letterlijk aan het licht, en kunnen dan van alle kanten bekeken worden. Misschien werken we maar aan een heel klein onderdeel van een zwaar gevoel, maar soms kan dat een wereld van verschil opleveren…. en soms ook kijken we met plezier vooruit!