Voor mensen met NAH

Workshops voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel op locatie

Mensen die te maken hebben met een niet-aangeboren hersenletsel hebben veel meegemaakt. Er is het moment van het hersenletsel, en vervolgens is er de strijd om weer zoveel mogelijk zelf te kunnen doen.
Pas in een latere fase besef je hoe het vroeger was en wat er nu allemaal veranderd is. Sommige, en soms ook veel, dingen die vroeger vanzelfsprekend waren kunnen nu niet meer.

Het gebeurt vaak dat mensen met een niet-aangeboren hersenletsel vooral zien wat er allemaal niet meer kan. Het verlies van wat er vroeger wel kon en nu niet meer is zo aanwezig, dat er geen ruimte is om te zien wat er nog wèl kan, en waar kwaliteiten of mogelijkheden liggen.
Bij de workshops op locatie richten we ons op wat er is. Soms is er veel verdriet, of boosheid. Of onmacht. En soms lukt het om te kijken naar dingen die er wèl zijn. Waar kan je nu nog van genieten? Wat lukt er wèl? Waar liggen je kwaliteiten? Wat heeft het hersenletsel je gebracht? Alles mag er zijn, en alles is goed.

detailfoto2

Bij de workshops werken we met verhalen en met klei. Het kan ook zijn, dat we klei afwisselen met andere vormen om ons uit te drukken, zoals verf of klank.

Na het vertellen van een verhaal, een gedicht of een tekst, of na het luisteren van muziek, stel ik de deelnemers een vraag en nodig ik hen uit om hun eigen antwoorden uit te werken in klei, of op een andere manier.

Soms is het moeilijk te starten met vorm geven; dan help ik diegene op weg. Ook wanneer het uitbeelden niet goed lukt vanwege het letsel, kan ik helpen. Als ieder zijn werkstuk gemaakt heeft, plaatsen we deze op een mooie plek in de ruimte en kunnen de deelnemers vertellen aan elkaar wat zij gemaakt hebben.

Wat ik ervaren heb, is dat het voor de deelnemers heel prettig is om op een andere manier met elkaar in gesprek te zijn. Gevoelens mogen er zijn en ze mogen gedeeld worden met anderen. Door met elkaar over gevoelens te spreken, bevestig je aan jezelf en aan de ander dat jouw verhaal er mag zijn, en dat het belangrijk is. Er is regelmatig een onderlinge verbinding voelbaar, vaak liefde voor het eigen verhaal en ook voor dat van de ander.

Een aantal reacties op eerdere workshops:

“Het doet goed, om mijn kracht weer te voelen en deze bevestigd te zien door anderen”

“Ik leer mijzelf weer helemaal kennen”

“Ik merk hier dat ik niet de enige ben die worstelt met de gevolgen van hersenletsel.”

“Door de workshop Sprekende Beelden ben ik vanuit mijn gevoel gaan kleien en dit doe ik nog steeds graag en met veel liefde”

“Ik zie mensen die de meeste andere mensen niet zien. Bij de workshop kwam er een persoon in de lege stoel zitten. Hij kwam mij vertellen: Het is goed”.

De workshops bestaan uit 5 bijeenkomsten. Ze vinden iedere week, of om de week plaats, en vullen 1 dagdeel (ochtend). De groepsgrootte is ideaal bij 4 tot 6 deelnemers.

De kosten voor de workshops zijn in overleg vast te stellen.